Kørekort:
Tid til kørekortsattest kan bestilles online eller ved telefonisk kontakt til klinikken.

På Borger.dk udfyldes/ ansøges om kørekort online, hvorefter denne sendes til lægen ( min 3 dage før konsultation)

Til konsultationen skal medbringes  500 kr (kontant betaling og mobilepay er muligt)